ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0061 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2008 H 150a/b

ECLI: ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0061
Datum uitspraak: 09-02-2010
Datum publicatie: 09-02-2010
Zaaknummer(s): 2008 H 150a/b
Onderwerp: Overige klachten
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: 2008 H 150a/b: Klaagster niet-ontvankelijk in haar klacht, aangezien de persoon tegen wie de klacht is gericht niet behoort tot de kring van personen over wie ingevolge de Wet op de Beroe­pen in de Individuele Gezondheidszorg bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg kan worden geklaagd.  

Het Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te 's-Gravenhage heeft overwogen en beslist dat in de op 4 september 2008 ontvan­gen klacht van

                                                            A ,

                                                            wonende te B,

                                                            klaagster ,

tegen

                                                            C

                                                            werkzaam te D ,

klaagster niet in haar klacht kan worden ontvangen omdat blijkens door de afdeling Registratie en Informatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg bevestigde inlichtingen van 23 juni 2009 de klacht niet is gericht tegen een persoon die is ingeschreven in één van de registers, bedoeld in artikel 3 lid 1 van de Wet op de Beroe­pen in de Individuele Gezondheidszorg.

De persoon tegen wie de klacht is gericht behoort dus niet tot de kring van personen over wie ingevolge de voornoemde Wet bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg kan worden geklaagd.

De beslissing

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te ’s-Gravenhage verklaart klaagster niet-ontvankelijk in haar klacht.

Deze beslissing is gegeven in raadkamer op 15 december 2009 door: mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, mr. E.T.M. Olsthoorn-Heim, lid-jurist, W.V.M. Perquin, prof. dr. J.H. van Bockel, P.R.H. Vermeulen, leden-artsen, bijgestaan door mr. A.F. de Kok, secretaris .

voorzitter                                                                                              secretaris

Tegen deze beslissing kan binnen zes weken na de dag van verzending van het afschrift ervan schriftelijk hoger beroep worden ingesteld bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezond­heidszorg door:

a.         de klager, voorzover de klacht is afgewezen, of voorzover hij niet-ontvankelijk is verklaard;

b.         degene over wie is geklaagd;

c.         de hoofdinspecteur of de regionale inspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, wie de aangelegenheid uit hoofde van de hun toevertrouwde belangen aangaat.

Het tot het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg gerichte beroep­schrift wordt ingezon­den bij de secretaris van het Regionaal Tuchtcolle­ge voor de Gezondheidszorg te 's-Gravenhage, door wie het binnen de beroepstermijn moet zijn ontvangen.