ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0057 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2009 H 006

ECLI: ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0057
Datum uitspraak: 09-02-2010
Datum publicatie: 09-02-2010
Zaaknummer(s): 2009 H 006
Onderwerp: Overige klachten
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: 2009 H 006: Klaagster niet-ontvankelijk in haar klacht, aangezien zij heeft verzuimd mede te delen tegen welke personen de klacht is gericht.

Het Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te 's-Gravenhage heeft overwogen en beslist dat in de op 9 januari 2009 ont­van­gen klacht van

                                                A ,

                                                wonende te B,

                                                klaagster ,

tegen

                                                C, huisarts,

                                                 praktijkhoudende te D (gemeente E),

                                                 hierna te noemen: de arts,

klaagster niet-ontvankelijk is in de klacht, omdat zij heeft verzuimd mede te delen tegen welke personen de klacht is gericht.

Op de drie schriftelijke verzoeken van 21 januari 2009, 20 maart 2009 en 7 april 2009 van de secretaris van het Tuchtcollege om voormelde vraag te beantwoorden, heeft klaagster niet gereageerd. Het College is dan ook van oordeel dat de klacht niet voldoet aan de eisen die daaromtrent zijn gesteld in artikel 4 lid 1 van het Tuchtrechtbesluit BIG.

Het College zal klager ingevolge artikel 65 lid 2 Wet BIG juncto artikel 66 lid 4 Wet  BIG niet-ontvankelijk verklaren in zijn klacht.

De beslissing

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg verklaart klaagster niet-ontvankelijk in de klacht.

Deze beslissing is gegeven in raadkamer op 15 december 2009 door: mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, mr. E.T.M. Olsthoorn-Heim, lid-jurist, W.V.M. Perquin, prof. dr. J.H. van Bockel, P.R.H. Vermeulen, leden-artsen, bijgestaan door mr. A.F. de Kok, secretaris .

voorzitter                                                                                              secretaris

Tegen deze beslissing kan binnen zes weken na de dag van verzending van het afschrift ervan schriftelijk hoger beroep worden ingesteld bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezond­heidszorg door:

a.         de klager, voorzover de klacht is afgewezen, of voorzover hij niet-ontvankelijk is verklaard;

b.         degene over wie is geklaagd;

c.         de hoofdinspecteur of de regionale inspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, wie de aangelegenheid uit hoofde van de hun toevertrouwde belangen aangaat.

Het tot het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg gerichte beroep­schrift wordt ingezon­den bij de secretaris van het Regionaal Tuchtcolle­ge voor de Gezondheidszorg te 's-Gravenhage, door wie het binnen de beroepstermijn moet zijn ontvangen.