ECLI:NL:TGZRGRO:2010:YG0099 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen 0964b

ECLI: ECLI:NL:TGZRGRO:2010:YG0099
Datum uitspraak: 01-03-2010
Datum publicatie: 01-03-2010
Zaaknummer(s): 0964b
Onderwerp: Geen of onvoldoende zorg
Beslissingen: Klacht ingetrokken ter zitting
Inhoudsindicatie:  

Uitspraak: 1 maart 2010

 

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

TE EINDHOVEN

heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 7 april 2009 binnengekomen klacht van:

A

wonende te B

klaagster

gemachtigden C en D te E

tegen:

F

verpleegkundige

werkzaam te G

wonende te H

verweerster

1. Het verloop van de procedure

Het college heeft kennisgenomen van:

-         het klaagschrift

-         het verweerschrift

-         de repliek

-         de dupliek

-         de brief van klager d.d. 2 november 2009, met getuigen verklaring van de huisarts

-         het procesverbaal van het mondeling vooronderzoek

-         de brief van de gemachtigde van klaagster d.d. 27 januari 2010, met de mededeling dat klaagster de klacht niet wil voortzetten.

De zaak is op 11 februari 2010 in raadkamer besproken.

2. De overwegingen van het college

Nu klaagster de klacht heeft ingetrokken, zal het college de behandeling van de klacht staken, omdat niet is gebleken dat de behandeling, om redenen aan het algemeen belang ontleend, moet worden voortgezet en verweerster, daartoe in de gelegenheid gesteld, niet schriftelijk heeft verklaard voortzetting van de behandeling te verlangen.

3. De beslissing

Het college:

-         bepaalt dat de behandeling van de klacht van klaagster wordt gestaakt.

Aldus beslist en uitgesproken op 1 maart 2010 door mr. H.P.H. van Griensven, als voorzitter, M. IJzerman en G.P. Haas, als leden-beroepsgenoten, in aanwezigheid van de secretaris.

secretaris                                                                                                                   voorzitter