ECLI:NL:TAHVD:2009:YA0060 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 5392

ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2009:YA0060
Datum uitspraak: 31-08-2009
Datum publicatie: 14-10-2009
Zaaknummer(s): 5392
Onderwerp: Wat een behoorlijk advocaat betaamt t.o. de wederpartij, subonderwerp: Grievende uitlatingen
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: Vermeende onnodig grievende uitlatingen door onverleggen krantenknipsels.

31 augustus 2009

No.  5392

Hof van Discipline

Beslissing

Naar aanleiding van het hoger beroep van

klager,

tegen:

verweerster.

1.   Het geding in eerste aanleg

Het hof verwijst naar de beslissing van de Raad van Discipline in het ressort Amsterdam (verder: de raad) van 6 januari 2009, onder nummer 08-093U, aan partijen toegezonden op 6 januari 2009, waarbij een klacht van klager tegen verweerster ongegrond is verklaard.

2. Het geding in hoger beroep

2.1  De memorie waarbij klager van deze beslissing in hoger beroep is gekomen is op 30 januari 2009 ter griffie van het hof ontvangen.

2.2 Het hof heeft voorts kennis genomen van:

- de stukken van de eerste aanleg

-  de antwoordmemorie van verweerster.

2.3  Het hof heeft de zaak mondeling behandeld ter openbare zitting van 29 mei 2009, waar verweerster is verschenen.

3. De klacht

De klacht houdt zakelijk weergegeven in dat verweerster als advocaat van de wederpartij in een alimentatieprocedure twee kopieën van krantenartikelen heeft overgelegd, die volgens klager geen meerwaarde hadden voor het vaststellen van de alimentatie. De krantenartikelen berusten volgens klager niet op waarheid en bevatten onjuiste citaten en overlegging in de alimentatieprocedure was niet doelmatig. Verweerster heeft dan ook een onjuiste, onvolledige en voor klager onnodig grievende weergave van de feiten gegeven, waarvan verweerster kon en behoorde te weten dat deze onjuist was.

4. De feiten

 In overweging 3. heeft de raad vastgesteld van welke feiten in deze procedure wordt uitgegaan. De door de raad vastgestelde feiten, welke niet zijn betwist, vormen ook in hoger beroep het uitgangspunt.

5. De beoordeling

5.1 Het onderzoek in hoger beroep heeft niet geleid tot andere beschouwingen en gevolgtrekkingen dan die vervat in de beslissing van de raad, waarmee het hof zich verenigt.

5.2 De grieven van klager tegen de beslissing van de raad worden verworpen. De beslissing van de raad dient te worden bekrachtigd.

6. De beslissing

Het hof:

bekrachtigt de beslissing van de Raad van Discipline in het ressort Amsterdam van 2 december 2008, gegeven onder nummer 08-093U.