ECLI:NL:TAKTPA:2008:24 Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen Wageningen KC 07-38

ECLI: ECLI:NL:TAKTPA:2008:24
Datum uitspraak: 04-12-2008
Datum publicatie: 04-12-2008
Zaaknummer(s): KC 07-38
Onderwerp: knolcyperus
Beslissingen: Geldboete
Inhoudsindicatie:   Verzet. Geen nieuwe feiten of omstandigheden. De uitspraak van 16 september 2008, zaaknummer KC 07-38, wordt bevestigd.

1.      De procedure

Op 11 juni 2008 heeft het Tuchtgerecht een schriftelijke verklaring ontvangen van de voorzitter van het Productschap Akkerbouw met nummer KC 07-38 en een bijgevoegd berechtingsrapport waarmee de zaak bij het Tuchtgerecht aanhangig is gemaakt.

Op 1 juli 2008 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgevonden. Betrokkene was niet op de zitting aanwezig. Tegen betrokkene is verstek verleend. Namens de voorzitter van het Productschap Akkerbouw heeft mr. E.R. Kleijwegt de zaak nader toegelicht.

Het Tuchtgerecht heeft bij verstek uitspraak gedaan op 16 september 2008 waarbij het Tuchtgerecht het ten laste gelegde bewezen achtte en aan betrokkene een boete is opgelegd van € 400,-

Met een brief van 29 september 2008, bij het Tuchtgerecht ontvangen op 1 oktober 2008, heeft betrokkene gemotiveerd verzet gedaan.

Op 28 oktober 2008 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgevonden. Met een mail van 27 oktober 2008 heeft betrokkene laten weten niet op de zitting aanwezig te zijn. Namens de voorzitter van het Productschap Akkerbouw heeft mr. O.D. van der Vliet de zaak nader toegelicht.

2.           Het verzetschrift

Het perceel ligt al vanaf 2005 braak. Betrokkene spuit 4 maal per jaar met Roundup en verwijdert het onkruid meerdere malen per jaar mechanisch. Volgens betrokkene is er geen goede bestrijdingsmethode of goed bestrijdingsmiddel om dit hardnekkige onkruid te bestrijden. Er vindt ook geen begeleiding plaats en er wordt geen duidelijk advies gegeven over eventuele bestrijdingsmethoden.

3.           Standpunt Productschap Akkerbouw

Het perceel ligt vanaf 2006 braak, in 2005 is het teeltverbod opgelegd. De door betrokkene overgelegde facturen geven een totaal van 40 liter Roundup aan. Hieruit valt niet af te leiden hoe vaak betrokkene heeft gespoten. Betrokkene geeft aan 4 maal te hebben gespoten wat neerkomt op een bespuiting met 6,7 liter Roundup per hectare. Voor de bestrijding van knolcyperus is een bespuiting met deze verhouding aan de krappe kant, een bespuiting met 8 liter per hectare wordt geadviseerd. Het stadium waarin de aangetroffen knolcyperus zich bevond was planten met pitjes, een ontwikkelingsfase waarin knolcyperus zich makkelijk verspreid. Het Productschap Akkerbouw geeft algemene richtlijnen op welke wijze knolcyperus bestreden kan worden.

4.           De beoordeling

Het Tuchtgerecht stelt vast dat er op het perceel van betrokkene knolcyperus is geconstateerd in een ontwikkelingsfase waarin knolcyperus zich makkelijk verspreidt. Het is het Tuchtgerecht uit eigen ervaring bekend dat knolcyperus in dit stadium aangeeft dat er onvoldoende bestrijdingsmaatregelen zijn getroffen. Het verzetschrift geeft geen nieuwe feiten of omstandigheden die het Tuchtgerecht tot een andere beslissing doen komen dan de uitspraak van het Tuchtgerecht van 16 september 2008, zaaknummer KC 07-38. De uitspraak van 16 september 2008 maakt deel uit van deze uitspraak.

5.           De beslissing

Het Tuchtgerecht bevestigt de uitspraak van 16 september 2008 waarbij een geldboete is opgelegd van € 400,-.