ECLI:NL:TAKTPA:2008:22 Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen Wageningen WH 08-5

ECLI: ECLI:NL:TAKTPA:2008:22
Datum uitspraak: 04-12-2008
Datum publicatie: 04-12-2008
Zaaknummer(s): WH 08-5
Onderwerp: wilde haver
Beslissingen: Geldboete
Inhoudsindicatie:   Overtreding van de verplichting om wilde haverplanten te verwijderen en te vernietigen voordat het zaad begint uit te vallen en dit voor een bepaalde datum. Geldboete opgelegd.

1.      De procedure

Op 8 oktober 2008 heeft het Tuchtgerecht een schriftelijke verklaring ontvangen van de voorzitter van het Productschap Akkerbouw met nummer WH 08-5 en een bijgevoegd berechtingsrapport waarmee de zaak bij het Tuchtgerecht aanhangig is gemaakt.

Op 28 oktober 2008 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgevonden. Namens de maatschap heeft [maat] de zaak nader toegelicht. Namens de voorzitter van het Productschap Akkerbouw heeft mevrouw mr. O.D. van der Vliet de zaak nader toegelicht.

2.      De schriftelijke verklaring en het berechtingsrapport

De maatschap wordt ten laste gelegd:

Overtreding van artikel 2 van de Verordening PA bestrijding wilde haver 2008. Daarin is opgenomen de verplichting van een ondernemer om van op zijn grond voorkomende wilde haverplanten, te verwijderen en te vernietigen, vóórdat het zaad begint uit te vallen en dit voor een bepaalde datum. Het berechtingsrapport is 2 oktober 2008 opgemaakt door [toezichthouder HPA]. Het berechtingsrapport bevat een verklaring van [maat] , het signaleringsrapport van 15 juli 2008, foto’s alsmede een kopie  van de brief AW.B.08. 039C van het Productschap Akkerbouw van 30 juni 2008.

3.      De betrokken regelgeving

Het Productschap Akkerbouw heeft de Verordening PA bestrijding wilde haver 2008 vastgesteld. Doelstelling is te voorkomen dat wilde haver (als zaad) een schadelijke verontreiniging wordt in zaaizaden van graan en grassen. Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

4.      De vaststaande feiten

Op grond van de stukken en het onderzoek ter zitting zijn in deze zaak de volgende feiten en omstandigheden voor het Tuchtgerecht vast komen te staan:

-         met een brief van 30 juni 2008 heeft het Productschap Akkerbouw de maatschap laten weten dat er een melding van wilde haver op een perceel van de maatschap was binnengekomen en dat de maatschap tot 4 juli 2008 in de gelegenheid werd gesteld de wilde haver te verwijderen en te vernietigen;

-         Op 15 juli 2008 heeft een toezichthouder HPA wilde haver aangetroffen in het perceel van de maatschap.

  5.           Standpunt van de maatschap

Visser geeft aan varkenshouder te zijn en het perceel te hebben gehuurd voor de mest. Het werk op het perceel heeft hij uitbesteed aan een loonwerker. De loonwerker heeft tegen [maat] gezegd dat er wilde haver stond. [Maat] geeft aan dat hij planten heeft verwijderd maar waarschijnlijk de verkeerde planten omdat hij niet wist hoe wilde haver eruit zag.

6.           Standpunt Productschap Akkerbouw

Op grond van de Verordening PA bestrijding wilde haver 2008 is de aanwezigheid van wilde haver na 1 juli strafbaar. Op 15 juli 2008 is op de percelen van betrokkene wilde haver aangetroffen. Het

Productschap Akkerbouw verzoekt het Tuchtgerecht aan de maatschap een geldboete op te leggen.

7.           De beoordeling

Het Tuchtgerecht stelt vast dat er wilde haver is aangetroffen in het perceel van de maatschap. De maatschap heeft geprobeerd de wilde haver te verwijderen maar heeft dit niet afdoende gedaan. Hiermee acht het Tuchtgerecht het ten laste gelegde bewezen en stelt daarmee de overtreding van artikel 2 van de Verordening PA bestrijding wilde haver 2008 vast.

8.      De beslissing

Het Tuchtgerecht legt, gelet op de ernst van het feit en de omstandigheden van de zaak aan de maatschap een geldboete op van € 400,-.