ECLI:NL:TAKTPA:2008:21 Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen Wageningen WH 08-4

ECLI: ECLI:NL:TAKTPA:2008:21
Datum uitspraak: 04-12-2008
Datum publicatie: 04-12-2008
Zaaknummer(s): WH 08-4
Onderwerp: wilde haver
Beslissingen: Geldboete
Inhoudsindicatie:   Overtreding van de verplichting om wilde haverplanten te verwijderen en te vernietigen voordat het zaad begint uit te vallen en dit voor een bepaalde datum. Er wordt rekening gehouden met het feit dat de vaste medewerker van betrokkene plotseling is overleden en deze omstandigheid dit jaar heeft geleid tot een onvoldoende verwijdering van de wilde haverplanten. Geldboete opgelegd, gedeeltelijk voorwaardelijk.

1.      De procedure

Op 8 oktober 2008 heeft het Tuchtgerecht een schriftelijke verklaring ontvangen van de voorzitter van het Productschap Akkerbouw met nummer WH 08-4 en een bijgevoegd berechtingsrapport waarmee de zaak bij het Tuchtgerecht aanhangig is gemaakt.

Op 28 oktober 2008 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgevonden. Betrokkene heeft de zaak nader toegelicht. Namens de voorzitter van het Productschap Akkerbouw heeft mevrouw mr. O.D. van der Vliet de zaak nader toegelicht.

2.      De schriftelijke verklaring en het berechtingsrapport

Betrokkene wordt ten laste gelegd:

Overtreding van artikel 2 van de Verordening PA bestrijding wilde haver 2008. Daarin is opgenomen de verplichting van een ondernemer om van op zijn grond voorkomende wilde haverplanten, te verwijderen en te vernietigen, vóórdat het zaad begint uit te vallen en dit voor een bepaalde datum. Het berechtingsrapport is 30 september 2008 opgemaakt door [toezichthouder HPA]. Het berechtingsrapport bevat een verklaring van betrokkene, het signaleringsrapport van 15 juli 2008 met bijlage alsmede kopieën  van de brieven AW.B.0 039A en B van het Productschap Akkerbouw van 30 juni 2008.

3.      De betrokken regelgeving

Het Productschap Akkerbouw heeft de Verordening PA bestrijding wilde haver 2008 vastgesteld. Doelstelling is te voorkomen dat wilde haver (als zaad) een schadelijke verontreiniging wordt in zaaizaden van graan en grassen. Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

4.      De vaststaande feiten

Op grond van de stukken en het onderzoek ter zitting zijn in deze zaak de volgende feiten en omstandigheden voor het Tuchtgerecht vast komen te staan:

-         met twee brieven van 30 juni 2008 heeft het Productschap Akkerbouw betrokkene laten weten dat er een melding van wilde haver op twee percelen van betrokkene was binnengekomen en dat betrokkene tot 4 juli 2008 in de gelegenheid werd gesteld  de wilde haver te verwijderen en te vernietigen;

-         Op 15 juli 2008 heeft een toezichthouder HPA wilde haver aangetroffen in de percelen van betrokkene.

5.           Standpunt betrokkene

Betrokkene geeft aan dat er al jaren wilde haver op zijn percelen voorkomt en zijn medewerker ieder jaar de wilde haver plukt en afvoert. Op 14 juni 2008 is deze medewerker plotseling overleden en heeft betrokkene zelf de wilde haver geplukt en afgevoerd waardoor het wat anders is gelopen dan de bedoeling was. Een grote nieuwe plek heeft betrokkene bespoten met het middel Puma.

6.           Standpunt Productschap Akkerbouw

Op grond van de Verordening PA bestrijding wilde haver 2008 is de aanwezigheid van wilde haver na 1 juli strafbaar. Op 15 juli 2008 is op de percelen van betrokkene wilde haver aangetroffen. Het

Productschap Akkerbouw verzoekt het Tuchtgerecht aan betrokkene een geldboete op te leggen maar daarbij rekening te houden met de omstandigheid dat de medewerker van betrokkene plotseling is overleden.

7.           De beoordeling

Het Tuchtgerecht stelt vast dat er wilde haver is aangetroffen in de percelen van betrokkene. Hiermee acht het Tuchtgerecht het ten laste gelegde bewezen en stelt daarmee de overtreding van artikel 2 van de Verordening PA bestrijding wilde haver 2008 vast.

Het Tuchtgerecht houdt rekening met het feit dat de vaste medewerker van betrokkene plotseling is overleden en deze omstandigheid dit jaar heeft geleid tot een onvoldoende verwijdering van de wilde haverplanten.

8.      De beslissing

Het Tuchtgerecht legt, gelet op de ernst van het feit en de omstandigheden van de zaak aan betrokkene een geldboete op van € 400,- waarvan € 150,- voorwaardelijk waarbij als voorwaarde wordt gesteld overtreding van de Verordening PA bestrijding wilde haver 2008 gedurende een termijn van 2 jaar na dagtekening van dit vonnis.