ECLI:NL:TAKTPA:2008:20 Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen Wageningen PH 08-6

ECLI: ECLI:NL:TAKTPA:2008:20
Datum uitspraak: 04-12-2008
Datum publicatie: 04-12-2008
Zaaknummer(s): PH 08-6
Onderwerp: phytophthora
Beslissingen: Geldboete
Inhoudsindicatie:   Aanwezigheid van een aardappel afvalhoop na 15 april zonder een zodanige afdekking dat stengels met blad niet boven de afdekking kunnen komen. Geldboete opgelegd.

1.      De procedure

Op 8 oktober 2008 heeft het Tuchtgerecht een schriftelijke verklaring ontvangen van de voorzitter van het Productschap Akkerbouw met nummer PH 08-6 en een bijgevoegd berechtingsrapport waarmee de zaak bij het Tuchtgerecht aanhangig is gemaakt.

Op 28 oktober 2008 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgevonden. Namens de maatschap heeft [maat] een mail gezonden, bij het Tuchtgerecht ontvangen op 27 oktober 2008 waarin, naast een inhoudelijk verweer,[maat[ tevens aangeeft dat er niemand namens de maatschap op de zitting aanwezig kon zijn. Tegen de maatschap is verstek verleend. Namens de voorzitter van het Productschap Akkerbouw heeft mevrouw mr. O.D. van der Vliet de zaak nader toegelicht.

2.      De schriftelijke verklaring en het berechtingsrapport

De maatschap wordt ten laste gelegd:

Overtreding van artikel 2 van de Verordening PA bestrijding phytophthora infestans bij aardappelen 2008. Daarin is opgenomen het verbod om na 15 april van enig jaar niet-uitgeplante aardappelen of afval van aardappelen aanwezig te hebben waarop stengels met blad voor komen, zonder op deze aardappelen een zodanige afdekking aan te brengen dat stengels met blad niet boven deze afdekking kunnen komen. In de teeltpraktijk wordt voorgaande doorgaans aangeduid met ‘strafbare afvalhoop’.

Het berechtingsrapport is opgemaakt op 30 september 2008 door [toezichthouder HPA]. Het berechtingsrapport bevat een verklaring van [maat], een kopie van de rode kaart van 27 juni 2008 met situatieschets alsmede een kopie van de gele kaart van 22 mei 2008 met situatieschets.

3.      De betrokken regelgeving

Het Productschap Akkerbouw heeft de Verordening PA bestrijding phytophthora infestans bij aardappelen 2008 vastgesteld. Doelstelling is de beheersing van de schimmelziekte Phytophthora infestans, die grote schade kan toebrengen aan de aardappelteelt. De verordening bevat regels ter voorkoming van bronnen voor een verdere verspreiding. Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

4.      De vaststaande feiten

Op grond van de stukken en het onderzoek ter zitting zijn in deze zaak de volgende feiten en omstandigheden voor het Tuchtgerecht vast komen te staan:

-         Op 22 mei 2008 is bij de maatschap een strafbare afvalhoop geconstateerd waarna aan betrokkene een gele kaart is uitgereikt;

-         Na 48 uur is geconstateerd dat de afvalhoop was afgedekt met zwart plastic;

-         op 27 juni 2008 is geconstateerd dat de afvalhoop wederom strafbaar was waarna aan de maatschap een rode kaart is uitgereikt.

5.           Standpunt van de maatschap

[Maat] geeft in zijn verklaring aan dat de afvalhoop na 22 mei 2008 slechts 1 dag onafgedekt heeft gelegen in verband met een bespuiting met Roundup. Frenken trekt de onafhankelijkheid van de [toezichthouder PA] in twijfel.

6.           Standpunt Productschap Akkerbouw

Aangezien afvalhopen een belangrijke potentiële besmettingsgrond zijn voor de verspreiding van phytophthora, is het van groot belang dat akkerbouwers zich aan de verplichting houden om afvalhopen af te dekken. De maatschap vormt een bedreiging voor andere akkerbouwers in de omgeving in verband met het gevaar voor verspreiding van phytophthora. Het Productschap Akkerbouw verzoekt het Tuchtgerecht een geldboete op te leggen.

7.           De beoordeling

Op grond van het berechtingsrapport stelt het Tuchtgerecht stel vast dat bij betrokkene een afvalhoop is aangetroffen zonder een zodanige afdekking dat stengels met blad niet boven deze afdekking kunnen voor komen. Hiermee staat de overtreding van de artikel 2, lid 1 van de Verordening HPA aardappelteelt 2003 vast. Het Tuchtgerecht heeft geen aanleiding te twijfelen aan de bevindingen van [toezichthouder PA] zoals opgenomen onder punt 6 van het berechtingsrapport. 

8.      De beslissing

Het Tuchtgerecht legt, gelet op de ernst van het feit en de omstandigheden van de zaak aan de maatschap een geldboete op van € 400,-.