ECLI:NL:TAKTPA:2008:18 Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen Wageningen PH 08-1

ECLI: ECLI:NL:TAKTPA:2008:18
Datum uitspraak: 04-12-2008
Datum publicatie: 04-12-2008
Zaaknummer(s): PH 08-1
Onderwerp: phytophthora
Beslissingen: Geldboete
Inhoudsindicatie:   Aanwezigheid van een aardappel afvalhoop na 15 april zonder een zodanige afdekking dat stengels met blad niet boven de afdekking kunnen komen. Betrokkene bespuit de afvalhoop om phytophthora te voorkomen, maar de verordening voorziet niet in deze methode. Een afvalhoop dient conform de verordening altijd afgedekt te zijn. Recidive. Geldboete opgelegd.

1.      De procedure

Op 8 oktober 2008 heeft het Tuchtgerecht een schriftelijke verklaring ontvangen van de voorzitter van het Productschap Akkerbouw met nummer PH 08-1 en een bijgevoegd berechtingsrapport waarmee de zaak bij het Tuchtgerecht aanhangig is gemaakt.

Op 28 oktober 2008 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgevonden. Betrokkene heeft de zaak nader toegelicht. Namens de voorzitter van het Productschap Akkerbouw heeft mevrouw mr. O.D. van der Vliet de zaak nader toegelicht.

2.      De schriftelijke verklaring en het berechtingsrapport

Betrokkene wordt ten laste gelegd:

Overtreding van artikel 2 van de Verordening HPA bestrijding phytophthora infestans bij aardappelen 2003. Daarin is opgenomen het verbod om na 15 april van enig jaar niet-uitgeplante aardappelen of afval van aardappelen aanwezig te hebben waarop stengels met blad voor komen, zonder op deze aardappelen een zodanige afdekking aan te brengen dat stengels met blad niet boven deze afdekking kunnen komen. In de teeltpraktijk wordt voorgaande doorgaans aangeduid met ‘strafbare afvalhoop’.

Het berechtingsrapport is opgemaakt op 21 juli 2008 door[toezichthouder HPA]. Het berechtingsrapport bevat een verklaring van betrokkene, een kopie van de rode kaart van 30 mei 2008 alsmede foto’s van de locatie en afvalhoop.

3.      De betrokken regelgeving

Het Hoofdproductschap Akkerbouw heeft de Verordening HPA bestrijding phytophthora infestans bij aardappelen 2003 vastgesteld. Doelstelling is de beheersing van de schimmelziekte Phytophthora infestans, die grote schade kan toebrengen aan de aardappelteelt. De verordening bevat regels ter voorkoming van bronnen voor een verdere verspreiding. Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld. Ingevolge artikel 20 a van het instellingsbesluit akkerbouwproductschappen blijft deze HPA-verordening van kracht totdat het bestuur van het nieuwe Productschap Akkerbouw een eigen verordening ter zake heeft vastgesteld en deze is goedgekeurd.

4.      De vaststaande feiten

Op grond van de stukken en het onderzoek ter zitting zijn in deze zaak de volgende feiten en omstandigheden voor het Tuchtgerecht vast komen te staan:

-         Op 15 mei 2007 is bij betrokkene een strafbare afvalhoop geconstateerd waarna aan betrokkene een gele kaart is uitgereikt;

-         op 30 mei 2008 is bij betrokkene wederom een strafbare afvalhoop geconstateerd waarna aan betrokkene direct een rode kaart is uitgereikt.

5.           Standpunt van betrokkene

Betrokkene geeft aan dat er groene plantjes op de afvalhoop stonden maar zonder phytophthora. Het afdekken van een kleine afvalhoop in een open gebied is volgens betrokkene geen goede manier want het zeil waait weg. Betrokkene is voorstander van consequent spuiten van en afvalhoop om zo de kans op phytophthora nihil te houden. Betrokkene geeft aan dat hij niet volgens de verordening heeft gehandeld maar wel het doel van de verordening nastreeft. Het doel is het voorkomen van phytophthora.

6.           Standpunt Productschap Akkerbouw

Aangezien afvalhopen een belangrijke potentiële besmettingsgrond zijn voor de verspreiding van phytophthora, is het van groot belang dat akkerbouwers zich aan de verplichting houden om afvalhopen af te dekken. Omdat bij betrokkene twee opeenvolgende jaren een strafbare situatie is aangetroffen is er sprake van recidive. Betrokkene vormt een bedreiging voor andere akkerbouwers in de omgeving in verband met het gevaar voor verspreiding van phytophthora. Het Productschap Akkerbouw verzoekt het Tuchtgerecht een geldboete op te leggen.

7.           De beoordeling

Het Tuchtgerecht stel vast dat bij betrokkene een afvalhoop is aangetroffen zonder een zodanige afdekking dat stengels met blad niet boven deze afdekking kunnen voor komen. Hiermee staat de overtreding van de artikel 2, lid 1 van de Verordening HPA aardappelteelt 2003 vast. Omdat bij betrokkene in 2007 ook een strafbare afvalhoop is aangetroffen is er sprake van recidive. Betrokkene bespuit de afvalhoop om phytophthora te voorkomen maar de verordening voorziet niet in deze methode, een afvalhoop dient conform de verordening altijd afgedekt te zijn.

8.      De beslissing

Het Tuchtgerecht legt, gelet op de ernst van het feit en de omstandigheden van de zaak aan betrokkene een geldboete op van € 500,-.