ECLI:NL:TAKTPA:2008:16 Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen Wageningen WH 08-8

ECLI: ECLI:NL:TAKTPA:2008:16
Datum uitspraak: 04-12-2008
Datum publicatie: 04-12-2008
Zaaknummer(s): WH 08-8
Onderwerp: wilde haver
Beslissingen: Geldboete
Inhoudsindicatie:   Overtreding van de verplichting om wilde haverplanten te verwijderen en te vernietigen, voordat het zaad begint uit te vallen en dat voor een bepaalde datum. De bestrijding is niet afdoende gebeurd. Geldboete opgelegd.

1.         De procedure

Op 8 oktober 2008 heeft het Tuchtgerecht een schriftelijke verklaring ontvangen van de voorzitter van het Productschap Akkerbouw met nummer WH 08-8 en een bijgevoegd berechtingsrapport waarmee de zaak bij het Tuchtgerecht aanhangig is gemaakt.

Op 28 oktober 2008 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgevonden. Betrokkene was niet aanwezig op de zitting. Tegen betrokkene is verstek verleend. Namens de voorzitter van het Productschap Akkerbouw heeft mevrouw mr. O.D. van der Vliet de zaak nader toegelicht.

2.         De schriftelijke verklaring en het berechtingsrapport

Betrokkene wordt ten laste gelegd:

Overtreding van artikel 2 van de Verordening PA bestrijding wilde haver 2008. Daarin is opgenomen de verplichting van een ondernemer om van op zijn grond voorkomende wilde haverplanten, te verwijderen en te vernietigen, vóórdat het zaad begint uit te vallen en dit voor een bepaalde datum. Het berechtingsrapport is 2 oktober 2008 opgemaakt door [toezichthouder HPA]. Het berechtingsrapport bevat een verklaring van betrokkene, het signaleringsrapport van 23 juli 2008 met bijlagen alsmede een kopie  van de brief AW.B.08. 040c van het Productschap Akkerbouw van 10 juli 2008.

3.         De betrokken regelgeving

Het Productschap Akkerbouw heeft de Verordening PA bestrijding wilde haver 2008 vastgesteld. Doelstelling is te voorkomen dat wilde haver (als zaad) een schadelijke verontreiniging wordt in zaaizaden van graan en grassen. Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

4.         De vaststaande feiten

Op grond van de stukken en het onderzoek ter zitting zijn in deze zaak de volgende feiten en omstandigheden voor het Tuchtgerecht vast komen te staan:

met een brief van 10 juli 2008 heeft het Productschap Akkerbouw betrokkene laten weten dat er een melding van wilde haver op een perceal van de betrokkene was binnengekomen en dat betrokkene tot 15 juli 2008 in de gelegenheid werd gesteld de wilde haver te verwijderen en te vernietigen;

Op 23 juli 2008 heeft een toezichthouder HPA wilde haver aangetroffen in het perceel van betrokkene.

5.         Standpunt van betrokkene

Betrokkene geeft in zijn verklaring aan in de week van 15 juli met enkele mensen de wilde haver te hebben geplukt en afgevoerd. Langs de slootkanten, waar veel wilde haver stond heeft betrokkene geklepeld. Betrokkene denkt dat de wilde haver uit de bagger van de sloot komt.

6.         Standpunt Productschap Akkerbouw

Op grond van de Verordening PA bestrijding wilde haver 2008 is de aanwezigheid van wilde haver na 1 juli strafbaar. Op 23 juli 2008 is op de percelen van betrokkene wilde haver aangetroffen.

Het Productschap Akkerbouw verzoekt het Tuchtgerecht aan betrokkene een geldboete op te leggen.

7.         De beoordeling

Het Tuchtgerecht stelt vast dat er wilde haver is aangetroffen in het perceel van betrokkene. Indien betrokkene de wilde haver heeft bestreden is dat niet afdoende gebeurd. Hiermee acht het Tuchtgerecht het ten laste gelegde bewezen en stelt daarmee de overtreding van artikel 2 van de Verordening PA bestrijding wilde haver 2008 vast.

8.         De beslissing

Het Tuchtgerecht legt, gelet op de ernst van het feit en de omstandigheden van de zaak aan betrokkene een geldboete op van € 400,-.