ECLI:NL:TAKTPA:2008:15 Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen Wageningen WH 08-7

ECLI: ECLI:NL:TAKTPA:2008:15
Datum uitspraak: 04-12-2008
Datum publicatie: 04-12-2008
Zaaknummer(s): WH 08-7
Onderwerp: wilde haver
Beslissingen: Geldboete
Inhoudsindicatie: Overtreding van de plicht om wilde haverplanten te verwijderen en te vernietigen, voordat het zaad begint uit te vallen en dat voor een bepaalde datum, op twee percelen. In het perceel met aardappelen heeft onvoldoende bestrijding plaatsgevonden. In het perceel met tarwe stond de wilde haver verspreid en was handmatig verwijderen van de wilde haver goed te doen geweest. Geldboete opgelegd.

1.         De procedure

Op 8 oktober 2008 heeft het Tuchtgerecht een schriftelijke verklaring ontvangen van de voorzitter van het Productschap Akkerbouw met nummer WH 08-7 en een bijgevoegd berechtingsrapport waarmee de zaak bij het Tuchtgerecht aanhangig is gemaakt.

Op 28 oktober 2008 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgevonden. De vof heeft op 15 oktober 2008 telefonisch laten weten dat er niemand namens de vof aanwezig zou zijn op de zitting. Tegen de vof is verstek verleend. Namens de voorzitter van het Productschap Akkerbouw heeft mevrouw mr. O.D. van der Vliet de zaak nader toegelicht.

2.         De schriftelijke verklaring en het berechtingsrapport

De vof wordt ten laste gelegd:

Overtreding van artikel 2 van de Verordening PA bestrijding wilde haver 2008. Daarin is opgenomen de verplichting van een ondernemer om van op zijn grond voorkomende wilde haverplanten, te verwijderen en te vernietigen, vóórdat het zaad begint uit te vallen en dit voor een bepaalde datum. Het berechtingsrapport is 2 oktober 2008 opgemaakt door [toezichthouder HPA]. Het berechtingsrapport bevat een verklaring van [de vennoot] het signaleringsrapport van 22 juli 2008 alsmede een kopie  van de brief AW.B.08. 039e van het Productschap Akkerbouw van 14 juli 2008.

3.         De betrokken regelgeving

Het Productschap Akkerbouw heeft de Verordening PA bestrijding wilde haver 2008 vastgesteld. Doelstelling is te voorkomen dat wilde haver (als zaad) een schadelijke verontreiniging wordt in zaaizaden van graan en grassen. Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

4.         De vaststaande feiten

Op grond van de stukken en het onderzoek ter zitting zijn in deze zaak de volgende feiten en omstandigheden voor het Tuchtgerecht vast komen te staan:

met een brief van 14 juli 2008 heeft het Productschap Akkerbouw de vof laten weten dat er een melding van wilde haver op twee percelen van de vof was binnengekomen en dat de vof tot 18 juli 2008 in de gelegenheid werd gesteld de wilde haver te verwijderen en te vernietigen;

Op 22 juli 2008 heeft een toezichthouder HPA wilde haver aangetroffen in de percelen van de vof.

5.         Standpunt van de vof

[De vennoot] geeft in zijn verklaring aan het zinloos te vinden handmatig wilde haver te verwijderen bij grote hoeveelheden en het mogelijk zou moeten zijn chemisch te bestrijden. Voor het handmatig verwijderen heeft de vof geen tijd en wegen de kosten niet op tegen de baten.

6.         Standpunt Productschap Akkerbouw

Op grond van de Verordening PA bestrijding wilde haver 2008 is de aanwezigheid van wilde haver na 1 juli strafbaar. Op 22 juli 2008 is op de percelen van betrokkene wilde haver aangetroffen.

Het Productschap Akkerbouw verzoekt het Tuchtgerecht aan de vof een geldboete op te leggen.

7.         De beoordeling

Het Tuchtgerecht stelt vast dat er wilde haver is aangetroffen in twee percelen van de vof. Op grond van de foto’s stelt het Tuchtgerecht vast dat er in de aardappelen onvoldoende bestrijding heeft plaatsgevonden. Het Tuchtgerecht stelt tevens vast dat in het perceel met tarwe de wilde haver verspreid stond en het handmatig verwijderen van de wilde haver goed te doen was geweest.

Hiermee acht het Tuchtgerecht het ten laste gelegde bewezen en stelt daarmee de overtreding van artikel 2 van de Verordening PA bestrijding wilde haver 2008 vast.

8.         De beslissing

Het Tuchtgerecht legt, gelet op de ernst van het feit en de omstandigheden van de zaak aan de vof een geldboete op van € 700,-.