Overheid.nl

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Terug naar overzicht

ECLI:
ECLI:NL:TAHVD:2019:230
Datum uitspraak:
18-11-2019
Datum publicatie:
14-02-2020
Zaaknummer(s):
190067
Onderwerp:
Wat een behoorlijk advocaat betaamt t.o. zijn medeadvocatenEen ander advocaat persoonlijk attaqueren
Beslissingen:
Inhoudsindicatie:
Herstelbeslissing. Per abuis is onder het kopje ‘beslissing’ een zinsnede weggevallen, te weten ‘en opnieuw recht doende, verklaart de klachtonderdelen b), c) en d) alsnog ongegrond.’ 

n.v.t.

HERSTELBESLISSING

van 18 november 2019

in de zaak 190067

naar aanleiding van het hoger beroep van:

verweerder

tegen:

klager

 

1    DE BESLISSING WAARVAN HERSTEL

Het Hof van Discipline (verder: het hof) heeft in zijn beslissing van 20 september 2019 de beslissing van de Raad van Discipline in het ressort Den Haag van 11 februari 2019, onder nummer 18-115, vernietigd, behoudens voor zover de raad het verzet van klager ten aanzien van de klachtonderdelen a), e), f), g), h), i), j), k) en l) ongegrond heeft verklaard en het verzet ten aanzien van de klachtonderdelen b), c) en d) gegrond heeft verklaard. 

 

2    HET HERSTEL

Onder het kopje ‘beslissing’ is een zinsnede weggevallen, te weten ‘en opnieuw recht doende, verklaart de klachtonderdelen b), c) en d) alsnog ongegrond.’ Dit betreft een kennelijke verschrijving.

 

BESLISSING

Het Hof van Discipline:

-    herstelt voornoemde beslissing van 20 september 2019, gewezen onder nummer 190067, in die zin dat     het dictum van deze beslissing luidt:

“-  vernietigt de beslissing van de Raad van Discipline in het ressort Den Haag van 11 februari 2019, onder nummer 18-115, behoudens voor zover de raad het verzet ten aanzien van de klachtonderdelen a), e), f), g), h), i), j), k) en l) ongegrond heeft verklaard en het verzet ten aanzien van de klachtonderdelen b), c) en d) gegrond heeft verklaard.

 en opnieuw recht doende:

 -    verklaart de klachtonderdelen b, c en d alsnog ongegrond.”

 

Aldus gewezen door mr. A.M. van Amsterdam, voorzitter, mrs. M.L. Weerkamp, I.P.A. van Heijst, G.C Endedijk en R. Verkijk, leden, in tegenwoordigheid van mr. V.H. Wagner, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 18 november 2019.

griffier       voorzitter    

De beslissing is verzonden op 18 november 2019.

Meer informatie

Acties

Meta gegevens