Overheid.nl

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Terug naar overzicht

ECLI:
ECLI:NL:TADRSHE:2019:137
Datum uitspraak:
02-09-2019
Datum publicatie:
04-09-2019
Zaaknummer(s):
19-038 DB/ZWB
Onderwerp:
Zorg voor de cliëntBeleidsvrijheid
Beslissingen:
Inhoudsindicatie:
Advocaat heeft geen invloed op de doorlooptijden in een procedure bij de rechtbank. Advocaat mocht zich gelet op de ontstane vertrouwensbreuk terugtrekken.Verzet ongegrond

Zeeland-West-Brabant

Beslissingvan de Raad van Discipline in het ressort  ‘s-Hertogenbosch

van 2 september 2019 2019

 

in de zaak 19-038/DB/ZWB

 

 

naar aanleiding van het verzet tegen de beslissing van de voorzitter van de raad van discipline van 26 februari 2019 inzake de klacht van:

 

 

klager

 

over:

 

verweerster

 

 

 

1         Verloop van de procedure

1.1     Per e-mail aan de raad van 21 januari 2019 met kenmerk K18-076, heeft de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Zeeland-West-Brabant de klacht ter kennis van de raad gebracht.

1.2     Bij beslissing van 26 februari 2019 heeft de (plaatsvervangend) voorzitter van de raad (hierna: de voorzitter) de klacht kennelijk ongegrond verklaard, welke beslissing op 28 februari 2019 is verzonden aan klager en verweerster.

1.3     Bij brief van 12 maart 2019, door de raad ontvangen op 14 maart 2019,heeft klager verzet ingesteld tegen de beslissing van de voorzitter.

1.4     Het verzet is behandeld ter zitting van de raad van 1 juli 2019 in aanwezigheid van klager en verweerster.

1.5     De raad heeft kennisgenomen vande beslissing van de voorzitter waarvan verzet en van de stukken waarop de beslissing blijkens de tekst daarvan is gegeven, alsmede van het verzetschrift van klager van 12 maart 2019.

 

2         FEITEN en klacht

2.1     Voor een weergave van de vaststaande feiten en de omschrijving van de klacht verwijst de raad naar de beslissing van de voorzitter.

 

 

3         VERZET

De gronden van het verzet houden, zakelijk weergegeven, het volgende in:

1.   klager kan zich niet verenigen met het oordeel van de voorzitter omtrent de aan deze voorgelegde klachten. Klager blijft bij zijn standpunt dat verweerster heeft gefaald in de opzet de boedelscheiding binnen 30 uur te regelen;

2.   klager heeft zijn excuses aangeboden voor zijn onbegrip dat een procedure lang zou duren en gevraagd of klaagster de zaak opnieuw wil oppakken. Verweerster weigert dit.

 

4         BEOORDELING4.1     De raad is van oordeel dat de voorzitter bij de beoordeling de juiste maatstaf heeft toegepast en voorts acht heeft geslagen op alle relevante omstandigheden van het geval. Naar het oordeel van de raad kunnen de door klager aangevoerde gronden niet slagen en heeft de voorzitter de klacht terecht en op juiste gronden kennelijk ongegrond bevonden.

4.2     Nu het verzet van klager tegen de beslissing van de voorzitter ook overigens geen nieuwe gezichtspunten oplevert is er geen plaats voor verder onderzoek naar de klacht en moet het verzet ongegrond worden verklaard.

 

 

 

 

BESLISSING

 

De raad van discipline:

 

verklaart het verzet ongegrond.

 

Aldus beslist door mr. M.M.T. Coenegracht, voorzitter, mrs. L.R.G.M. Spronken en H.C.M. Schaeken, leden, bijgestaan door mr.I.J.M. Huysmans-van Opstalals griffier en uitgesprokenin het openbaar op

2 september 2019.

 

 

Griffier                                                                     Voorzitter

 

 

Meer informatie

Acties

Meta gegevens