ECLI:NL:TAHVD:2013:227 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 6899

ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2013:227
Datum uitspraak: 10-09-2013
Datum publicatie: 05-01-2014
Zaaknummer(s): 6899
Onderwerp: Tuchtprocesrecht, subonderwerp: Verwijzing
Beslissingen: Anders
Inhoudsindicatie: Verwijzing naar andere Raad van Discipline o.g.v. art. 46a lid 3 Adv. wet.

Beslissing van de plaatsvervangend voorzitter van

het Hof van Discipline

van 10 september 2013

in de zaak 6899

in de klachtzaak van:

klagers

tegen:

verweerder

1 HET VERZOEK

De plaatsvervangend voorzitter van het hof verwijst naar de brief met bijlagen van de griffier van de Raad van Discipline in het ressort Amsterdam (verder: de raad) van 16 augustus 2013 waarin de griffier van de raad het hof verzoekt de klacht voor behandeling naar een andere raad te verwijzen.

2 DE BEOORDELING

De griffier van de raad verzoekt een andere raad aan te wijzen voor de behandeling van de door klagers tegen verweerder ingediende klacht, omdat verweerder plaatsvervangend griffier is van de raad. Gelet op het bepaalde in artikel 46a lid 3 van de Advocatenwet dient het verzoek te worden ingewilligd.

 BESLISSING

De plaatsvervangend voorzitter van het Hof van Discipline:

wijst voor de behandeling van voormelde klacht van klagers tegen verweerder aan de Raad van Discipline in het ressort ’s-Gravenhage.

Aldus beslist op 10 september 2013 door mr. W.H.B. den Hartog Jager, plaatsvervangend voorzitter.

Plaatsvervangend voorzitter

De beslissing is verzonden op 10 september 2013.