ECLI:NL:TDIVBC:2023:7 Veterinair Beroepscollege 's-Gravenhage VB 2022/10

ECLI: ECLI:NL:TDIVBC:2023:7
Datum uitspraak: 03-04-2023
Datum publicatie: 06-04-2023
Zaaknummer(s): VB 2022/10
Onderwerp: Procesrecht
Beslissingen: Niet ontvankelijk
Inhoudsindicatie: Artikel 35, tweede lid, onder b, van de Wet dieren bepaalt dat een klager beroep kan instellen tegen een door het Veterinair Tuchtcollege genomen beslissing indien de klager niet-ontvankelijk is verklaard, de klacht is afgewezen, of de klacht geheel of gedeeltelijk ongegrond is verklaard. Die situatie doet zich niet voor nu het Veterinair Tuchtcollege appellante ontvankelijk heeft verklaard en de klacht gegrond is verklaard. Tegen de beslissing staat voor appellante, gelet op artikel 35, tweede lid, onder b, van de Wet dieren geen beroep open. Niet-ontvankelijk.

Zaaknummer:                                                                       Datum uitspraak:
VB 2022/10                                                                          3 april 2023


Uitspraak op het beroep van:

X, wonende te A, appellante, 

tegen de uitspraak van het Veterinair Tuchtcollege van 24 november 2022 in zaaknummer 2021/86
in het geding tussen:

          X (hierna: appellante)

en

          Y, dierenarts te A (hierna: de dierenarts) 


 
Procesverloop

Bij uitspraak van 24 november 2022 heeft het Veterinair Tuchtcollege de klacht van klaagster tegen de dierenarts gegrond verklaard en de dierenarts een waarschuwing opgelegd. 

Tegen deze uitspraak heeft klaagster beroep ingesteld. Het beroepsschrift is op 23 december 2022 op het secretariaat van het Veterinair Beroepscollege ontvangen. 

De dierenarts heeft op 9 februari 2023 een reactie op het beroepschrift ingediend. Zij is van mening dat het beroep niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. 

De voorzitter heeft de zaak, gelet op artikel 5, eerste lid, onder b, van het Reglement van het Veterinair Beroepscollege, aan het College voorgelegd om te beslissen in raadkamer, zonder oproeping van partijen. 

Overwegingen

Artikel 35, tweede lid, onder b, van de Wet dieren bepaalt dat een klager beroep kan instellen tegen een door het Veterinair Tuchtcollege genomen beslissing indien de klager niet-ontvankelijk is verklaard, de klacht is afgewezen, of de klacht geheel of gedeeltelijk ongegrond is verklaard.

Die situatie doet zich niet voor nu het Veterinair Tuchtcollege appellante ontvankelijk heeft verklaard en de klacht gegrond is verklaard. 

Tegen de beslissing staat voor appellante, gelet op artikel 35, tweede lid, onder b, van de Wet dieren geen beroep open. 

Slotsom

Het Veterinair Beroepscollege is van oordeel dat appellante op grond van artikel 35, tweede lid, onder b, van de Wet dieren niet in beroep kan tegen de uitspraak van het Veterinair Tuchtcollege en niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in haar beroep. Daarom komt het Veterinair Beroepscollege niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van het beroep. 

Beslissing

Het Veterinair Beroepscollege verklaart appellante niet-ontvankelijk in haar beroep.


Aldus gewezen door mr. E.A. Minderhoud, voorzitter, mr. G. Tangenberg en mr. J.D. Streefkerk, 
jurist-leden, dr. L.M. Derkx - Overduin en drs. M.I. de Nijs, dierenarts-leden, in tegenwoordigheid van mr. J.W. Sijnstra-Meijer als secretaris.

w.g. mr. E.A. Minderhoud                                              w.g. mr. J.W. Sijnstra - Meijer
voorzitter                                                                     secretaris

Aldus gedaan op 3 april 2023


Voor eensluidend afschrift, 
mr. J.W. Sijnstra - Meijer, 
secretaris