ECLI:NL:TAHVD:2023:200 Hof van Discipline 's Gravenhage 230238

ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2023:200
Datum uitspraak: 13-11-2023
Datum publicatie: 13-11-2023
Zaaknummer(s): 230238
Onderwerp:
  • Tuchtprocesrecht, subonderwerp: Hoger beroep niet mogelijk
  • Aanwijzing, subonderwerp: Artikel 13 Advocatenwet: aanwijzing van een advocaat
Beslissingen: Beklag
Inhoudsindicatie: Art. 13. beklag niet-ontvankelijk, nu beklag te laat is ingesteld. 

Beslissing van 13 november 2023

in de zaak 230238

naar aanleiding van het beklag van:

klager

tegen:

de deken

1 HET BEKLAG

1.1 Klager heeft op 17 april 2023 bij de deken een verzoek ingediend tot aanwijzing van een advocaat als bedoeld in artikel 13 lid 1 Advocatenwet. De deken heeft dit verzoek afgewezen met haar beslissing van 11 juli 2023. Klager heeft op 23 augustus 2023 een beklag ingediend tegen de beslissing van de deken bij het Hof van Discipline (hierna: het hof).

2 DE PROCEDURE BIJ HET HOF

2.1 Het beklag is op 25 augustus 2023 ontvangen door de griffie van het hof.

2.2 Verder bevat het dossier de brief van de griffier van het hof van 5 september 2023 aan klager, met de deken Amsterdam in de cc.

2.3 Het hof heeft het verzoek in raadkamer behandeld op basis van de stukken uit het dossier.

3 BEOORDELING

​​​​​​​3.1 Alvorens te komen tot een inhoudelijke behandeling van het beklag, toetst het hof of het beklag tijdig is ingediend.

Toetsingskader

​​​​​​​3.2 In artikel 13 lid 3 van de Advocatenwet is bepaald dat  binnen zes weken na de bekendmaking van de beschikking, houdende afwijzing van het verzoek, beklag dient te worden gedaan bij het hof. Op basis van het dossier stelt het hof vast dat het verzoek van klager bij beslissing van 11 juli 2023 is afgewezen. Dit betekent dat het beklag uiterlijk op 22 augustus 2023 door het hof moest zijn ontvangen. Klager heeft echter een op 23 augustus 2023 gedateerd beklag ingediend, dat op 25 augustus 2023 door de griffie van het hof is ontvangen. Het beklag is dus te laat ingesteld. Van een verschoonbare termijnoverschrijding is niet gebleken. Het hof zal het beklag van klager om die reden niet-ontvankelijk verklaren.

​​​​​​​3.2 Aan een inhoudelijke behandeling van het beklag tegen de beslissing van de deken komt het hof derhalve niet toe.

4 BESLISSING

Het Hof van Discipline:

- verklaart het beklag van klager tegen de beslissing van 11 juli 2023 van de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam niet-ontvankelijk.

Deze beslissing is gewezen door mr. J. Blokland, voorzitter, mrs. V. Wolting en E.C. Gelok, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Bor, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 13 november 2023 .

griffier                                                                                                       voorzitter

De beslissing is verzonden op 13 november 2023.