Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TAHVD:2020:179 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200103D

ECLI: ECLI:NL:TAHVD:2020:179
Datum uitspraak: 04-09-2020
Datum publicatie: 05-09-2020
Zaaknummer(s): 200103D
Onderwerp:
  • Wat een behoorlijk advocaat betaamt, subonderwerp: Bezwaren van de deken
  • Tuchtprocesrecht, subonderwerp: Hoger beroep niet mogelijk
  • Maatregelen, subonderwerp: Schorsing
Beslissingen: Onvoorwaardelijke schorsing
Inhoudsindicatie: Hoger beroep tegen gegrond verklaarde dekenklacht ingetrokken. Hof bepaalt ingangsdatum schorsing.

BESLISSING                               

van 4 september 2020

in de zaak 200103D

naar aanleiding van het hoger beroep van:

verweerder

tegen:

deken

1    DE PROCEDURE BIJ DE RAAD

1.1    Het hof verwijst naar de beslissing van de Raad van Discipline in het ressort Amsterdam (verder: de raad) van 16 maart 2020 in de zaak met nummer

    20-008/A/A/D, op deze datum aan partijen toegezonden. De raad heeft het dekenbezwaar gegrond verklaard, verweerder de maatregel van schorsing voor de duur van acht weken opgelegd en verweerder veroordeeld in de proceskosten.

1.2    De beslissing is gepubliceerd op tuchtrecht.nl als ECLI:NL:TADRAMS:2020:58.

2    DE PROCEDURE BIJ HET HOF

2.1    Het beroepschrift van verweerder is op 15 april 2020 ter griffie van het hof ontvangen. Het hof heeft voorts kennis genomen van:

-      de stukken van de eerste aanleg;

-    het verweerschrift van de deken.

2.2    Het hof heeft de zaak mondeling behandeld ter openbare zitting van 10 juli 2020, waar verweerder en de deken zijn verschenen en hun standpunt hebben toegelicht.

2.3    Ter zitting heeft verweerder het hoger beroep ingetrokken.

3    DEKENBEZWAAR

3.1    Het bezwaar houdt, zakelijk weergegeven, in dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet doordat hij bij herhaling niet heeft voldaan aan verzoeken van de deken de nodige inlichtingen te verschaffen en aldus daardoor in strijd heeft gehandeld met Gedragsregel 29.

4    BEOORDELING

4.1    Nu verweerder het hoger beroep tegen de beslissing van de raad heeft ingetrokken behoeft dat beroep geen verdere behandeling meer. Wel dient nog de ingangsdatum te worden bepaald van de aan verweerder door de raad opgelegde onvoorwaardelijke schorsing voor de duur van acht weken.

    BESLISSING

Het Hof van Discipline:

-    bepaalt dat de in de beslissing van de Raad van Discipline in het ressort Amsterdam van 16 maart 2020 in de zaak met nummer 20-008/A/A/D aan verweerder opgelegde schorsing ingaat op 10 september 2020.

Aldus gewezen door mr. J.D. Streefkerk, voorzitter, mrs. H. van Loo, A.J. Louter, G.J.K. Elsen en P.J.G. van den Boom, leden, in tegenwoordigheid van mr. N.A.M. Sinjorgo, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 4 september 2020.

griffier    voorzitter                           

De beslissing is verzonden op 4 september 2020.