Overheid.nl

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Terug

ECLI:
ECLI:NL:TAHVD:2018:247
Datum uitspraak:
26-11-2018
Datum publicatie:
10-08-2019
Zaaknummer(s):
180295
Onderwerp:
TuchtprocesrechtHoger beroep niet mogelijk
Beslissingen:
Inhoudsindicatie:
Voorzittersbeslissing. Te laat beroep ingesteld en het beroepschrift bevat geen grieven. Beroep niet-ontvankelijk.

n.v.t.

BESLISSING                                 

van de voorzitter van

het Hof van Discipline

van 26 november 2018 

in de zaak 180295

naar aanleiding van het hoger beroep van:

klager

tegen:

verweerder

1    HET GEDING IN EERSTE AANLEG

De voorzitter van het hof verwijst naar de beslissing van de Raad van Discipline in het ressort Den Haag (verder: de raad) van 24 september 2018, gewezen onder nummer 17-890/DH/RO en aan partijen toegezonden op 25 september 2018. In deze beslissing is het verzet van klager tegen de beslissing van de voorzitter van die raad van 27 maart 2018, gewezen onder nummer 17-890/DH/RO, gegrond verklaard. Voorts heeft de raad klager in deze beslissing niet-ontvankelijk verklaard in zijn klacht.

De beslissing van de raad is nog niet gepubliceerd op tuchtrecht.nl. De voorzittersbeslissing is op tuchtrecht.nl gepubliceerd als ECLI:NL:TADRSGR:2018:76.

2    HET GEDING IN HOGER BEROEP

Het beroepschrift, waarbij klager van deze beslissing in hoger beroep wenst te komen, is op 30 oktober 2018 ter griffie van het hof ontvangen.

3    DE BEOORDELING

3.1    Aangezien de beslissing van de raad op 25 september 2018 is toegezonden aan klager, kon klager op uiterlijk 25 oktober 2018 hoger beroep instellen.

3.2    Nu het beroepschrift van klager door de griffie van het hof is ontvangen na afloop van de in artikel 56 lid 1 van de Advocatenwet neergelegde termijn, heeft klager te laat beroep ingesteld.

3.3    Verder moet het beroep, op basis van artikel 56 lid 3 Advocatenwet, bij een met redenen omklede memorie worden ingediend. In het beroepschrift heeft klager echter geen gronden van beroep aangevoerd, waardoor deze niet voldoet aan de eisen die de wet stelt aan een beroepschrift.

3.4    Nu het beroepschrift te laat en bovendien zonder gronden is ingediend, is het beroep van klager kennelijk niet-ontvankelijk als bedoeld in artikel 56a leden 1 en 3 van de Advocatenwet. 

   

BESLISSING

De voorzitter van het Hof van Discipline:

- verklaart het door klager tegen de beslissing van de Raad van Discipline in het ressort Den Haag van 24 september 2018, gewezen onder nummer

17-890/DH/RO, ingestelde hoger beroep kennelijk niet-ontvankelijk.

Aldus beslist door mr. T. Zuidema, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. L.E. Verwey, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 26 november 2018.

   

griffier  voorzitter

De beslissing is verzonden op 26 november 2018.

Tegen deze beslissing kan binnen veertien dagen na verzending van het afschrift schriftelijk verzet worden gedaan bij het Hof van Discipline.

De eerste dag van deze termijn van veertien dagen is de dag volgend op de dag van de verzending van het afschrift. Uiterlijk op de veertiende dag dient Uw verzetschrift in het bezit te zijn van de griffier van het Hof van Discipline. Het gaat mitsdien niet om tijdige verzending van het verzetschrift maar om tijdige ontvangst door de griffie van het Hof van Discipline.

U dient er rekening mee te houden dat verlenging van deze termijn niet tot de mogelijkheden behoort.

Verzet dient te worden ingesteld door middel van een verzetschrift, waarin de gronden voor het verzet zijn vermeld en van een motivering zijn voorzien.

Het verzetschrift dient in zevenvoud te worden ingediend.

Het Hof van Discipline is gevestigd te Den Haag aan de Kneuterdijk 1.

Het postadres van het Hof van Discipline is: Postbus 85452, 2508 CD Den Haag.

Het telefoonnummer van het Hof van Discipline is: 088 2053777.

Meer informatie

Acties

Meta gegevens