ECLI:NL:TADRSHE:2023:37 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-424/DB/OB 22-426/DB/OB

ECLI: ECLI:NL:TADRSHE:2023:37
Datum uitspraak: 13-03-2023
Datum publicatie: 14-03-2023
Zaaknummer(s):
  • 22-424/DB/OB
  • 22-426/DB/OB
Onderwerp: Wat een behoorlijk advocaat betaamt t.o. de wederpartij, subonderwerp: Vrijheid van handelen
Beslissingen: Overige (tussen)beslissingen
Inhoudsindicatie: Herstelbeslissing.

Herstelbeslissing van de Raad van Discipline in het ressort ‘s-Hertogenbosch

van 13 maart 2023

in de zaken 22-424/DB/OB en 22-426/OB/OB

naar aanleiding van het verzet tegen de beslissing van de voorzitter van de raad van discipline van 1 augustus 2022 op de klachten van:

klager

over:

verweerster

De raad heeft geconstateerd dat onder randnummer 1.5 van de beslissing van 13 februari 2023 een kennelijke fout staat, die zich leent voor herstel.

Bij e-mail d.d. 13 februari 2023 heeft verweerster de raad gewezen op de kennelijke fout. Klager en verweerster zijn bij e-mail van 14 februari 2023 in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over het voornemen van de raad om een herstelbeslissing af te geven. Klager heeft bij e-mailberichten d.d. 15, 27 februari en 5 maart 2023 gereageerd. Klager en verweerder hebben geen bezwaar gemaakt tegen het afgeven van een herstelbeslissing.

BESLISSING

De raad van discipline:

herstelt voornoemde beslissing van 13 februari 2023 in die zin, dat de laatste zin onder randnummer 1.5 wordt vervangen door de volgende zin: Verschenen zijn klager en verweerster.”

Aldus beslist door mr. R.A.J. van Leeuwen, voorzitter, mrs. A.A.M. Schutte en H.C. Struijk, leden, bijgestaan door mr. T.H.G. Huber – Van de Langenberg, als griffier en uitgesproken in het openbaar op 13 maart 2023.

Griffier                                                                                                 Voorzitter

Verzonden op: 13 maart 2023