Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:RBAMS:2007:YB0227 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2006.276

ECLI: ECLI:NL:RBAMS:2007:YB0227
Datum uitspraak: 24-04-2007
Datum publicatie: 20-03-2009
Zaaknummer(s): 2006.276
Onderwerp: Ambtshandelingen (art. 2 Gdw)
Beslissingen: Een berisping
Inhoudsindicatie: Ten onrechte gelegd beslag.

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Beschikking van 24 april 2007 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met het nummer 276.2006 van:

[     ],

wonende te [     ],

klager,

tegen:

[     ],

gerechtsdeurwaarder te [     ],

beklaagde.

Verloop van de procedure

Bij brief van 5 juni 2006 heeft klager een klacht ingediend tegen beklaagde, hierna de gerechtsdeurwaarder.

Bij aangehechte brief van 18 juli 2006 heeft de gerechtsdeurwaarder op de klacht gereageerd.

De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van 13 maart 2007.

Klager is verschenen.

De uitspraak is bepaald op 24 april 2007.

1. De feiten

Uitgegaan wordt van de volgende feiten en omstandigheden.

a)      De gerechtsdeurwaarder is belast met de executie van een door de Informatie Beheer Groep tegen de stiefdochter van klager uitgevaardigd dwangbevel.

b)      Tussen partijen is een betalingsregeling getroffen waarbij klager ten behoeve van zijn stiefdochter maandelijks een bedrag van € 75,00 betaalde.

c)      Op 11 mei 2006 heeft de gerechtsdeurwaarder executoriaal derdenbeslag gelegd onder de werkgever van de stiefdochter.

 

2. De klacht

Klager verwijt de gerechtsdeurwaarder, kort samengevat, dat deze ten onrechte beslag heeft gelegd, omdat de aflossingsregeling werd nagekomen. Op 2 mei 2006 heeft klager gebeld met de gerechtsdeurwaarder. Toen is afgesproken dat hij de maanden april en mei 2006 na ongeveer 10 mei 2006 (na ontvangst van zijn uitkering) zou betalen. Klager acht het niet terecht dat de gerechtsdeurwaarder desondanks het beslag heeft gelegd en niet bereid was dit op te heffen, omdat het voor de hand lag dat klager de aflossingen verder niet meer heeft betaald. Klager verzoekt de gerechtsdeurwaarder te verplichten de kosten van de beslaglegging te crediteren. 

3. Het verweer

De gerechtsdeurwaarder heeft aangevoerd dat de mededeling van klager van 2 mei 2006 niet geheel correct is verwerkt. Het beslag is gehandhaafd, omdat op of rond 15 mei 2006 geen betaling werd ontvangen. Het dossier is inmiddels afgerekend.     

4. De beoordeling van de klacht

4.1 De gerechtsdeurwaarder heeft op 2 mei 2006 betaling van de twee termijnen op of omstreeks 15 mei 2006 geaccepteerd. De beslaglegging was daardoor niet terecht. Het is begrijpelijk dat klager op 15 mei 2006 geen betalingen meer heeft verricht, nu hij mocht aannemen dat de betalingsregeling als gevolg van het beslag was vervallen.

4.2 Er is naar het oordeel van de Kamer grond om tot het opleggen van een maatregel over te gaan, mede in aanmerking genomen dat de kosten van het beslag niet zijn gecrediteerd, terwijl klager de gerechtsdeurwaarder daar wel op heeft gewezen. De Kamer kan de gerechtsdeurwaarder hiertoe echter niet verplichten.

BESLISSING

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

-        verklaart de klacht gegrond;

-        legt aan de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping op.

Aldus gegeven door mr. S.G. Ellerbroek, voorzitter, mr. G.H.I.J. Hage en J.Smit, (plaatsvervangend) leden, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 april 2007 in tegenwoordigheid van de secretaris.

Coll.:

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.