Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRSHE:2016:159 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 16-684/DB/ZWB

    Klacht deels niet-ontvankelijk omdat klaagster vanaf 2006 bekend was met het verzuim van verweerder en pas in 2015 een klacht heeft ingediend. Termijn artikel 46g, eerste lid, sub a Advocatenwet overschreden. Tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door tot twee maal toe te verzuimen om de echtscheidingsbeschikking in te schrijven in de registers van de burgerlijke stand. Dat post nieuwe advocaat verweerder niet bereikte kan hem niet worden verweten. Deels niet-ontvankelijk, deels ongegrond, deels gegrond. Berisping.