Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 151 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:267 Raad van Discipline Amsterdam 21-612/A/A

  Klacht over de eigen advocaat gedeeltelijk gegrond. Het valt verweerder tuchtrechtelijk te verwijten dat hij namens klaagster een ingebrekestelling heeft verstuurd en bezwaar heeft gemaakt zonder toestemming van klaagster en dat hij de toevoegingen op naam van klaagster heeft geprobeerd te beëindigen. De raad acht het opleggen van de maatregel van waarschuwing passend en geboden.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:268 Raad van Discipline Amsterdam 21-270/A/A

  Ongegrond verzet

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:216 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 210017

  Bekrachtiging beslissing raad. Verweerder heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door twee maal niet gelijktijdig met het inzenden van processtukken afschriften daarvan aan de (advocaat van de) wederpartij te zenden en in het geheel niet te reageren op het verzoek om een ontbrekende productie in een processtuk na te sturen. Waarschuwing. 

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:269 Raad van Discipline Amsterdam 21-362/A/NH

  Ongegrond verzet

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:217 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 210070

  Hoger beroep niet-ontvankelijk. Klaagster heeft te laat hoger beroep ingesteld. Termijnoverschrijding niet verschoonbaar.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:270 Raad van Discipline Amsterdam 21-363/A/NH

  Ongegrond verzet

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:264 Raad van Discipline Amsterdam 21-832/A/A 21-833/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over verweerder in zijn hoedanigheid van vereffenaar en verweerster als advocaat van de vereffenaar kennelijk ongegrond. Niet gebleken dat de vereffenaar een zodanig onverdedigbaar standpunt heeft ingenomen dat van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen sprake is.

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:218 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 210117

  Bekrachtiging beslissing raad, waarbij de in hoger beroep nog aan de orde zijnde onderdelen van de klacht tegen de advocaat van de wederpartij (over valsheid in geschrifte, vennootschapsfraude, beïnvloeding van getuigen en de rechter, handelen in strijd met artikel 3:43 BW) ongegrond zijn verklaard. 

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:271 Raad van Discipline Amsterdam 21-424/A/NH

  Ongegrond verzet

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:265 Raad van Discipline Amsterdam 21-819/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij in alle onderdelen kennelijk ongegrond.