Overheid.nl

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Terug naar overzicht

ECLI:
ECLI:NL:TGDKG:2018:159
Datum uitspraak:
17-04-2018
Datum publicatie:
18-01-2019
Zaaknummer(s):
C/13/624724 / DW RK 17/216
Onderwerp:
Ambtshandelingen (art. 2 Gdw)
Beslissingen:
Inhoudsindicatie:
 Beslissing op verzet. Het verzet is buiten de termijn van veertien dagen door de kamer ontvangen. Omstandigheden die de termijnoverschrijding verschoonbaar doen zijn, zijn door klaagster gesteld noch anderszins gebleken. Verzet niet-ontvankelijk. 

 

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM

 

Beslissing van 17 april 2018 zoals bedoeld in artikel 39, vierde lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de beslissing van 14 februari 2017 met zaaknummer C/13/606581 / DW RK 16/404 en het daartegen ingestelde verzet met zaaknummer C/13/624724 / DW RK 17/216 ingesteld door:

 

[ ],

wonende te [ ],

klaagster,

gemachtigde: [ ],

 

tegen:

 

[ ],

gerechtsdeurwaarder te [ ],

beklaagde.

 

1. Ontstaan en verloop van de procedure

Bij e-mails met bijlagen, ingekomen op 20 en 24 april 2016, heeft klaagster een klacht ingediend tegen beklaagde, hierna: de gerechtsdeurwaarder. Bij verweerschrift, ingekomen op 19 mei 2016, heeft de gerechtsdeurwaarder op de klacht gereageerd. Bij e-mails van 8 september 2016 heeft klaagster nadere stukken overgelegd. Bij beslissing van 14 februari 2017 heeft de voorzitter de klacht als kennelijk ongegrond afgewezen. Klaagster is een afschrift van de beslissing van de voorzitter toegezonden bij brief van diezelfde datum. Bij brief, ingekomen op

1 maart 2017, heeft klaagster verzet ingesteld tegen de beslissing van de voorzitter. De gerechtsdeurwaarder heeft schriftelijk medegedeeld niet ter zitting te zullen verschijnen. Het verzetschrift is behandeld ter openbare terechtzitting van 6 maart 2018 alwaar de gemachtigde van klaagster is verschenen. Van de behandeling ter zitting zijn aantekeningen gemaakt. De uitspraak is bepaald op 17 april 2018.

 

2. De ontvankelijkheid van het verzet

2.1 Het verzet dient op grond van artikel 39 lid 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet te worden ingediend binnen veertien dagen na verzending van de brief met de beslissing van de voorzitter. De beslissing is verzonden bij brief van 14 februari 2017. De termijn begon daarmee te lopen op 15 februari 2017 en eindigde op

28 februari 2017. Het verzet is, blijkens de poststempel op de envelop, op

28 februari 2017 ter post bezorgd en buiten de termijn van veertien dagen door de kamer ontvangen. Klaagster dient dan ook in het verzet niet-ontvankelijk te worden verklaard. Omstandigheden die de termijnoverschrijding verschoonbaar doen zijn, zijn door klaagster gesteld noch anderszins gebleken.

 

2.2 Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

 

 

BESLISSING:

 

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

 

-       verklaart het verzet niet-ontvankelijk.

 

Aldus gegeven door mr. L. Voetelink, plaatsvervangend-voorzitter, en

mr. E. Diepraam en A.M. Maas, leden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 april 2018, in tegenwoordigheid van de secretaris.

 

 

 

 

 

Tegen deze beslissing staat op grond van het bepaalde in artikel 39, lid 4 van de Gerechtsdeurwaarderswet geen rechtsmiddel open.

 

 

Meer informatie

Acties

Meta gegevens